Nghị định 49/2019/NĐ-CP

1 468

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP

Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Tóm tắt nội dung Nghị định 49/2019/NĐ-CP

Sĩ quan CAND có thể kéo dài hạn tuổi phục vụ trong ngành đến 10 năm

Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân ngày 06/06/2019.

Theo đó, hạn tuổi phục vụ của công nhân công an đối với nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, Viện nghiên cứu trong Công an nhân dân.

Sĩ quan Công an nhân dân được kéo dài hạn tuổi phục vụ khi có đủ các điều kiện sau: Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định; Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Cụ thể, sĩ quan có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm. Tổng thời gian kéo dài như sau: Không quá 10 năm đối với giáo sư; Không quá 07 năm đối với phó giáo sư; Không quá 05 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp. Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/07/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 468
An ninh trật tự Xem thêm