Nghị định 50/2019/NĐ-CP

1 131
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 10.06.2019 15:57:53 +07:00

Nghị định số 50/2019/NĐ-CP

Nghị định 50/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Tóm tắt nội dung Nghị định 50/2019/NĐ-CP

Người hành nghề khám, chữa bệnh bị đình chỉ hoạt động tối đa 24 tháng

Ngày 07/06/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Theo đó, thời gian đình chỉ hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh trong quân đội tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, khả năng khắc phục sai sót nhưng tối đa không quá 24 tháng. Trong trường hợp quá thời hạn đình chỉ mà người hành nghề khám, chữa bệnh chưa khắc phục được sai sót thì thời gian đình chỉ được gia hạn nhưng tổng thời gian đình chỉ và thời gian gia hạn đình chỉ tối đa là 24 tháng.

Quá thời hạn đình chỉ và gia hạn đình chỉ mà người khám, chữa bệnh không khắc phục được sai sót chuyên môn kỹ thuật thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Nghị định còn quy định thời hạn đình chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội tối đa là 12 tháng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/07/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 131
Y tế - Sức khỏe Xem thêm