Nghị định 56/2019/NĐ-CP

1 40

Nghị định số 56/2019/NĐ-CP

Nghị định 56/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Tóm tắt nội dung Nghị định 56/2019/NĐ-CP

Thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tối đa là 03 tháng

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Theo đó, thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tối đa là 03 tháng, thời hạn lập quy hoạch được tính theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt. Thời hạn này không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải đáp ứng các điều kiện sau: Chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch đã có kinh nghiệm là chủ nhiệm dự án tương đương cùng cấp hoặc đã chủ trì thực hiện ít nhất 02 quy hoạch cấp thấp hơn hoặc đã trực tiếp tham gia lập tối thiểu 03 quy hoạch cùng lĩnh vực; Chuyên gia tư vấn tham gia lập quy hoạch phải có bằng đại học thuộc lĩnh vực quy hoạch cần lập và có 03 năm kinh nghiệm chuyên môn trong công việc mình đảm nhận.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị định này hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ 2008; Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015; Luật Đường sắt 2017;.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 40
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm