Nghị định 58/2019/NĐ-CP

1 254
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 02.07.2019 16:12:30 +07:00

Nghị định số 58/2019/NĐ-CP

Nghị định 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Tóm tắt nội dung Nghị định 58/2019/NĐ-CP

Người thờ cúng liệt sĩ có thể được hưởng trợ cấp thờ cúng

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng hàng năm với mức 500.000 đồng.

Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng gồm: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Cụ thể, áp dụng mức trợ cấp ưu đãi một lần bằng 20 lần mức chuẩn đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước 01/01/1995; bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng...

Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thấp nhất 21% hưởng mức trợ cấp là 1.094.000 đồng, cao nhất 100% được hưởng mức trợ cấp 5.207.000 đồng. Thương binh loại B hưởng mức trợ cấp thấp hơn, từ 904.000-4.308.000 đồng, theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 99/2018/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 254
Lao động - Tiền lương Xem thêm