Nghị định 61/2019/NĐ-CP

1 16

Nghị định số 61/2019/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Tóm tắt nội dung Nghị định 61/2019/NĐ-CP

Theo đó, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam bao gồm:

Hưởng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chế độ trợ cấp;

Hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, thu hút, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp trách nhiệm công việc;

Hưởng chế độ phụ cấp phục vụ QPAN, phụ cấp công tác lâu năm ở trên tàu, biển, đảo, phụ cấp ngày đi biển, phụ cấp đặc thù đi biển phù hợp với khu vực địa bàn vùng biển, đảo công tác, yêu cầu nhiệm vụ;

Hưởng chế độ, chính sách khác như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và CBCCVC có cùng điều kiện, môi trường làm việc, khu vực địa bàn, biển đảo công tác theo quy định của pháp luật.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hàng hải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 16
Hàng hải Xem thêm