Nghị định 74/2019/NĐ-CP

Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Tóm tắt nội dung Nghị định 74/2019/NĐ-CP

Ngày 23/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, từ ngày Nghị định này có hiệu lực, cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng lên gấp đôi so với quy định cũ là tối đa đến 120 tháng. Đồng thời, đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi nhiều nội dung khác liên quan đến điều kiện bảo đảm tiền vay; Huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;… và bãi bỏ quy định về việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch vốn vay và chỉ tiêu việc làm tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 08/11/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động tiền lương được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 110
Lao động - Tiền lương Xem thêm