Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trồng trọt giống cây trồng

1 70

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP

Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Ngày 13/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

Theo đó, Nghị định này quy định hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng bao gồm:

Bản tự công bố lưu hành giống cây trồng theo Phụ lục IV Nghị định 94/2019/NĐ-CP;

Quy trình canh tác của giống do tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng biên soạn;

Bản công bố các thông tin về giống cây trồng theo Mẫu 02.CN Phụ lục II Nghị định 94.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân tư công bố lưu hành giống cây trồng, Cục Trồng trọt đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Tròng trọt. Tổ chức, cá nhân được sản xuất, kinh doanh giống cây trồng sau khi thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt.

Lưu ý, trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Cục Trồng trọt thông báo văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 70
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm