Nghị định số 64/2012/NĐ-CP

1 1.185

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ

1 1.185
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Nghị định số 64/2012/NĐ-CP để xem.
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm