Nghị định mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

1 106

Dự thảo quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công. Trong đó, Bộ đề xuất 2 phương án quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi dành cho đối tượng này.

Nội dung Nghị định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Thuộc tính văn bản

Số hiệu Đang cập nhật
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Ngày ban hành 18/3/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Đánh giá bài viết
1 106
Lao động - Tiền lương Xem thêm