Nghị quyết 109/NQ-CP 2018

1 23

Nghị quyết 109/NQ-CP 2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 109/NQ-CP về phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018. Mời các bạn theo dõi chi tiết nội dung Nghị quyết trong bài viết sau đây.

Nội dung Nghị quyết 109/NQ-CP 2018

Đánh giá bài viết
1 23
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm