Nghị quyết 39/NQ-CP 2019

1 97

Nghị quyết số 39/NQ-CP năm 2019

Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 39/NQ-CP 

Áp dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn với Chủ tịch Hội đồng của 03 trường đại học

Ngày 11/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 39/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019.

Theo đó, trong giai đoạn 2019-2023 sẽ tiến hành thí điểm áp dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn (không quá 65 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ) đối với Chủ tịch Hội đồng trường tại 03 trường đại học: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, Nghị quyết cũng quy định rõ người nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học này và có xác nhận của trường không thuộc diện được cấp Giấy phép lao động.

Ngoài ra, Chính phủ còn yêu cầu Bộ Tài chính dành một phần vượt thu ngân sách Nhà nước cho hoạt động chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng chính sách, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh…

Nghị quyết này dẫn chiếu đến Bộ luật Lao động 2012; Nghị định 16/2015/NĐ-CP;...

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 97
Cơ cấu tổ chức Xem thêm