Nghị quyết 42/NQ-CP 2019

1 184

Nghị quyết số 42/NQ-CP

Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 42/NQ-CP

Từ nay đến 31/12/2019, hỗ trợ DN nuôi lợn giống cụ kỵ 500.000 đồng/con

Ngày 18/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 34-CT/TW.

Từ tháng 02/2019 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại hầu hết các tỉnh, Thành phố trên phạm vi cả nước, phải tiêu hủy trên 2,3 triệu con lợn. Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31/12/2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi còn được hỗ trợ với mức hỗ trợ bằng 30% mức hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi nhưng tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Nghị quyết này dẫn chiếu đến Luật Thú y 2015; Nghị định 103/2016/NĐ-CP; Nghị định 02/2017/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 184
Y tế - Sức khỏe Xem thêm