Nghị quyết 50/NQ-CP 2019

1 22

Nghị quyết số 50/NQ-CP

Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 50/NQ-CP

Chính phủ thống nhất giao 1,409 tỷ đồng cải tạo Đại sứ quán VN tại Philippines

Ngày 15/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019.
Cụ thể, Chính phủ quyết định giao vốn chuẩn bị đầu tư từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2019 cho dự án cải tạo trụ sở làm việc và nhà ở Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines với số vốn là 64.384 đô la Mỹ (tương đương 1,409 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, để phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tập trung thực hiện 3 mục tiêu giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.

Đồng thời, Chính phủ thống nhất không áp dụng quy định về thời hạn phê duyệt quyết định đầu tư dự án đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch đối với các dự án khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện trên địa bàn 29 huyện nghèo mới được bổ sung theo Quyết định 275/QĐ-TTg.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 22
Cơ cấu tổ chức Xem thêm