Nghị quyết họp lớp

1 1.923

Nghị quyết họp hội đồng khóa học

Nghị quyết họp lớp, nghị quyết hội đồng khóa học được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Nghị quyết họp lớp đưa ra những vấn đề chung, thời gian họp lớp, hoạt động của hội...

Giấy mời họp lớp

Mẫu biên bản họp lớp

Bài phát biểu họp lớp hay và ý nghĩa

Nghị quyết họp lớp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG KHOÁ HỌC …-…

TRƯỜNG …………………….

 • Thể theo nguyện vọng chính đáng của các thành viên trong cùng khoá học.
 • Thực hiện các kế hoạch, nghị quyết đã đề ra trong năm 20…
 • Xét điều kiện thực tế.

Hôm nay, ngày tháng … năm 20…, tập thể hội đồng khóa học ...-... xã ……………….. tổ chức họp mặt đầu xuân ……………. nhằm gặp gỡ, giao lưu đầu năm mới, tổng kết hoạt động năm cũ, đồng thời thảo luận, xây dựng chương trình hoạt động cho hội năm mới 20.. với các nội dung cụ thể sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 1. Về nguyên tắc hoạt động:

- Hội thành lập và hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự giác, tình cảm, cộng đồng trách nhiệm, cùng giúp nhau tiến bộ.

 1. Về mục đích hoạt động:

- Giao lưu, gặp gỡ, trao đổi tình cảm, nắm bắt các thông tin của bạn bè.

- Chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong các việc vui buồn của cuộc sống...

- Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống...

 1. Về điều kiện thành viên:

- Tất cả các bạn là người ………., đã từng là học sinh học tại trường ……………… Khoá từ lớp … năm … đến lớp … năm …

- Tự nguyện tham gia và tự giác thực hiện nghị quyết của hội .

II.CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ

 1. Về thời gian, địa điểm hội lớp:

- Thời gian: Ngày 4 tháng giêng Tết nguyên Đán Âm lịch.

- Địa điểm: Ban liên lạc sẽ thông báo trước ngày họp.

 1. Về hoạt động của hội:

Ban liên lạc và các thành viên có trách nhiệm tham gia các hoạt động sau:

 • Việc vui:
 • Các thành viên lấy vợ, chồng:

....................................................................................................

 • Các thành viên sinh con:

....................................................................................................

 • Việc buồn:
 • Đau ốm:

+ Đối tượng: Bố mẹ 2 bên, bản thân, vợ, chồng, con đẻ.

+ Mức độ: Tai nạn đột xuất nguy hiểm, các bệnh ốm đau ở mức độ nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

+ Định mức:

....................................................................................................

(Mỗi đối tượng người thân được thăm hỏi một lần trên năm)

 • Việc hiếu:

+ Đối tượng: Như đối tượng thăm hỏi.

+ Hình thức:

....................................................................................................

(Khi có các việc trên sảy ra với thành viên nào thì thành viên đó trực tiếp thông báo cho ban liên lạc hoặc các các thành viên khác để chủ động thăm hỏi)

- Các việc khác:

....................................................................................................

* Cho vay vốn:

Hàng năm vào buổi họp lớp, các thành viên sẽ thảo luận và quyết định cho các thành viên vay với lãi suất, thời gian hợp lí để phát triển kinh tế.

Cụ thể năm 20…:

- Tổng số quỹ hiện có:

- Số tiền cho vay:

- Lãi suất cho vay:

- Số tiền dành cho hoạt động thăm hỏi:

- Số tiền hỗ trợ cho hoạt động của BLL:

* Họp lớp:

Mỗi năm tổ chức họp định kì 1 lần vào ngày 4 Tết Nguyên Đán, có tổ chức sinh hoạt mặn, kinh phí sinh hoạt do các thành viên tham gia tự đóng góp.

 1. Về huy động các khoản đóng góp:
 • Đóng góp xây dựng quỹ: ............ đồng/ thành viên tính đến thời điểm tháng 2/20.... Thời gian đóng quỹ: ngày họp lớp mùng 4 Tết Nguyên Đán. (Các thành viên tham gia các năm sau thì phải đóng bù các năm trước)
 • Đóng góp bữa ăn họp lớp: Thành viên nào tham gia họp thì đóng góp để sinh hoạt.
 • Ngoài ra, thành viên nào có điều kiện khác thì tuỳ tâm ủng hộ lớp.
 1. Về phân công trách nhiệm:

- Ban liên lạc: +Lên các kế hoạch hoạt động chung cho hội.

+ Quyết định thời gian, địa điểm hội lớp .

+ Quyết định việc kết nạp, xoá tên các thành viên của hội.

 • Thủ quỹ: + Huy động và thu các khoản đóng góp cho hội.

+ Chi các hoạt động của hội theo nghị quyết .

+ Giải trình, quyết toán quỹ hội trong ngày hội lớp.

 • Các thành viên của hội: + Thông báo, vận động các bạn cùng tham gia.

+ Tự giác hoàn thành các nghĩa vụ của bản thân, tích cực tham gia các hoạt động của hội

 1. Bầu Ban liên lạc năm 20…:

- Trưởng ban:...............................................................................

- Thủ quỹ: ........................................................................................................

- Các thành viên ban liên lạc:

....................................................................................................

(Nghị Quyết này có giá trị từ ngày /02/20… và được thực hiện trong năm 20… đến kì họp lớp lần tiếp theo)

…………………, ngày tháng 02 năm 20…

Trưởng ban liên lạc

 

Đánh giá bài viết
1 1.923
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm