Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 2: Health

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 2

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 2: Health do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung là ngữ pháp trọng điểm của bài giúp các bạn chuẩn bị thật tốt trước khi đến lớp, đồng thời cũng là tài liệu ôn tập hữu ích cho các bài kiểm tra và bài thi về sau.

GRAMMAR (NGỮ PHÁP)

- more (nhiều hơn, thèm nữa) được dùng để chỉ một số lượng lớn hơn so với thứ khác.

Ex: She can’t afford to buy this fax machine. I need more money.

Cô ấy không đủ tiền mua máy fax đó. Tôi cần thêm một ít tiền nữa.

Ex: Have some more butter. Bạn dùng thêm một ít bơ nhé.

Yes, I will. Thanks. Vâng. Cảm ơn bạn.

- less: được dùng để chỉ số lượng ít hơn, kém hơn.

Ex: There are fewer motorbikes on the road. Trên đường này có ít xe mô-tô hơn.

I have less free time on Sunday. Vào Chủ nhật tôi ít có thời gian rảnh.

- Compound sentences (Câu ghép)

Một câu ghép được nối bằng:

1) a semi-colon or colon (dấu phẩy hoặc chấm phẩy)

Ex: I met David yesterday; he’s just come out of hospital.

I met David yesterday, he’s just come out of hospital.

Hôm qua tôi gặp David, anh ta vừa ra khỏi bệnh viện.

2) a Co-ordinating conjunction, Ex: and, but, so, ỵet sometimes preceded by a comma. (Liên từ kết)

Ex: He loves her but she doesn’t love him.

Anh ấy yêu cô ấy nhưng cô ấy thì không.

The party lasted until midnight, so everyone was tired.

Buổi tiệc kéo dài đến đến nửa đêm, vì vậy ai cũng mệt.

Đánh giá bài viết
47 11.717
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm