Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making arrangements

3 3.166

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 2

Trong bài viết này, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making arrangements nội dung về Trạng từ chỉ nơi chốn và Thì tương lai dự định được trình bày cụ thể dễ dàng giúp các bạn tiếp thu trọn vẹn kiến thức.

Trạng ngữ chỉ nơi chốn - Adverbs of place

Dưới đây là các trạng ngữ chi nơi chốn mà em gặp trong bài: here (ở đây/ tại nơi này), there (đằng kia/ nơi đó/ tại chỗ kia), inside (ở trong), outside (ở ngoài), upstairs (ở tầng trên/ ở trên lầu), dowstairs (ở tầng dưới/ ở dưới lầu).

Ví dụ:

— We live here.

Chúng tôi sống ở đấy.

— It’s there, right in front of you!

Nó ở kia kìa, ngay trước mặt anh đấy.

— The guests had to move inside when it started to rain.

Khách phải dọn vào trong nhà khi trời bắt đầu đổ mưa.

“be going to-infinitive”: được dùng để chỉ dự định tương lai.

Ví dụ :

1. We’re going to spend our holiday in Nha Trang this year.

Năm nay chúng tôi định đi nghỉ ở Nha Trang.

2. Mary is going to buy a new dress.

Mary định mua một cái áo đầm mới.

3. Lan's going to hold a party tomorrow night.

Tối mai Lan sẽ mở tiệc.

Đánh giá bài viết
3 3.166
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm