Những câu thành ngữ dí dỏm bằng Tiếng Anh

1 2.100

Cuốn sách bao gồm những câu thành ngữ hàng ngày bằng được mô tả bằng Tiếng Anh kèm theo hình ảnh qua các chủ đề gần gũi với con người.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng

Sách gồm những chủ đề sau:

 • Animals
 • Birds
 • Clothes
 • Colours
 • Food
 • Head & Heart
 • Insects
 • Numbers
 • Parts of the body
 • Parts of the face
 • Plants & flowers
 • Water

 

Đánh giá bài viết
1 2.100
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm