Những từ tiếng Anh thường hay viết tắt

1 577

Những từ tiếng Anh thường hay viết tắt đa phần là những từ ta thường xuyên gặp. Tuy vậy không nhiều người biết được nguồn gốc của những từ đó là gì. VnDoc xin giới thiệu tập hợp một số ít những từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh mà không phải ai cũng biết được nguyên gốc của nó. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trọng cuộc sống.

>>> Tải 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

Những từ tiếng Anh thường hay viết tắt

Phần 1

1. 2u = to you: đến bạn

2. 2u2 = to you too: cũng đến bạn

3. 2moro = tomorrow: ngày mai

4. 4evr = forever: mãi mãi

5. Abt = about: về

6. atm = at the moment: vào lúc này, chứ không phải là máy rút tiền ATM đâu nhé :))

7. awsm = awesome: tuyệt vời

8. ASL plz = age, sex, location please: xin cho biết tên, tuổi, giới tính

9. Asap = as soon as possible: càng sớm càng tốt

10. B4 = before: trước

11. B4n = bye for now: Bây giờ phải chào (tạm biệt)

12. bcuz = because: bởi vì

13. bf = boyfriend: bạn trai

14. bk = back: quay lại

15. brb = be right back: sẽ trở lại ngay

16. bff = best friend forever: Mãi mãi là bạn tốt

17. btw = by the way: tiện thể

18. C = see: nhìn

19. Cld = could có thể (thời quá khứ của “can”)

20. cul8r = see you later: gặp lại bạn sau

Đánh giá bài viết
1 577
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm