Những xung đột trong gia đình bằng tiếng Anh

Conflicts between parents and their teenage children

Nằm trong bộ tài liệu Để học tốt tiếng Anh 11 mới theo từng Unit, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo các chủ đề khác nhau. Tổng hợp những mâu thuẫn gia đình giữa bố mẹ và con cái gợi ý các em các từ vựng, cấu trúc tiếng Anh khi nói về lý do dẫn đến khoảng cách thế hệ.

I. Nguồn gốc của những xung đột giữa bố mẹ và con cái

- parents and children having different tastes in music

- parents' strong opinions about everything related to their children

- children's objection to the way their parents treat them like small kids

- parents' objection to their children's clothes

- parents' expectations of their children's better use of free time

- parents' strong views about their children's education and future jobs

- parents and children having different beliefs

II. Cấu trúc câu nói về Mẫu thuẫn trong gia đình

- Complaints

I don't like the way my parents keep + V-ing .....

My parents are always + V-ing....

My parents believe that....

- Giving opinions and advice

I think you should / ought to....

I don't think you should / ought to.....

In my opinion, you should / shouldn't

If I were you, I would / wouldn't.....

You'd better.....

You shouldn't / ought not to...

Why don't you....?

Trên đây là Những xung đột trong gia đình bằng tiếng Anh. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
5 4.008
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 11 Xem thêm