Odd là gì? Even là gì? Chẵn và lẻ trong tiếng Anh

Bạn đang thực hành trên phần mềm Word và gặp các từ Odd page, Even page. Bạn không hiểu nghĩa của các cụm từ ấy là gì? Trong bài viết này, VnDoc.com sẽ giúp bạn hiểu rõ nghĩa và cách dùng các từ Odd, Even trong từ vựng tiếng Anh.

1. Odd là gì? Odd number là gì? Odd page là gì?

- Nghĩa chính: Lẻ, đơn vị lẻ

Ví dụ:

+ 13 is on odd number

=> 13 là con số lẻ.

Như vậy:

Odd page có nghĩa là: Trang lẻ

* Một số nghĩa khác của từ Odd theo từ điển Cambridge:

- Kỳ quặc, lạ lùng, không như mong đợi

+ Her father was an odd man.

=> Bố cô ấy là một người kỳ quặc.

- Lạc lõng, lẻ ra

+ At school, she always felt the odd one out.

=> Ở trường, cô ấy luôn luôn cảm thấy mình lạc lỏng.

- Lặt vặt, linh tinh

+ An odd job

=> Công việc lặt vặt

2. Even là gì? Even number là gì? Even page là gì?

Từ nghĩa của Odd, chắc hẳn các bạn đã đoán được ra nghĩa của từ Even rồi phải không?

- Even có nghĩa thông dụng là: Chẵn, đơn vị chẵn

- Even page: trang chẵn

Ví dụ:

+ Two , four, six… are even numbers

=> Hai, bốn, sáu… là những số chẵn

* Ngoài ra các nghĩa khác của từ Even hay được sử dụng như:

- Phó từ: lại còn, còn, ngay cả

+ It’s a very difficult job – it might even take a year to finish it.

=> Đó là một công việc rất khó – nó có thể còn cần một năm để hoàn thành.

+ We were all on time – even Chris and he’s usually late for everything.

=> Chúng tôi luôn đúng giờ – Còn Chris, anh ấy luôn luôn trễ mọi thứ.

* Các cụm từ đi với Even

- Even if, even though: ngay cho là, dù là

+ Even if you take a taxi, you’ll still miss your train.

=> Cho dù bạn có bắt taxi, bạn sẽ vẫn lỡ chuyến tàu.

- Even now; even then: mặc dù thế

+ I gave Jim very clear instructions, but even then he managed to make a mess of it.

=> Tôi đã hướng dẫn Jim rất rõ ràng, mặc dù thế anh ấy vẫn làm đảo lộn hết mọi thứ.

Trên đây là định nghĩa Even và Odd trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 76

Video đang được xem nhiều

Từ vựng tiếng Anh Xem thêm