Ôn tập Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Ôn tập Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba lớp 9

Ôn tập Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Toán của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Hướng dẫn làm bài:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Tìm x, biết:

a.\ \sqrt{\left(2x-1\right)^3}=3

b.\ \frac{5}{3}\sqrt{15x}-2=\frac{1}{3}\sqrt{15x}

Hướng dẫn làm bài:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập 1

Cho biểu thức

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán lớp 9 Căn bậc hai. Căn bậc ba

Đánh giá bài viết
4 1.582
Giải bài tập Toán lớp 9 Xem thêm