Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 là tài liệu được VnDoc tổng hợp các bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 2 đi từ cơ bản đến nâng cao, các bài tập trắc nghiệm và tự luận, giúp các bé nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 2 được chắc chắn, làm nền tảng tốt khi học lên chương trình lớp 3. Mời các em học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Bài tập Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

Bài tập ôn hè môn TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó.

A. 0         B. 35         C. 70         D . 1

Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là:

A. 17 giờ        B. 21 giờ        C. 19. giờ         D. 15 giờ

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 100         B. 101        C. 102        D. 111

Câu 4: 5m 5dm = ..... Số điền vào chỗ chấm là:

A. 55m        B. 505 m        C. 55dm        D. 10 dm

Câu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:

A. 22         B . 23        C. 33        D. 34

Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước là:

A. 17        B. 18        C. 19        D. 20

Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998         B. 999         C. 978        D. 987

Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông là:

A. 15 cm         B. 20 cm         C. 25 cm         D. 30 cm

Câu 9: 81 – x = 28, x có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 53         B. 89        C. 98        D. 43

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ..... Số điền vào chỗ chấm là:

A. 32         B. 22         C. 30        D. 12

Phần II: Tự luận (làm vào vở)

Câu 1: Điền dấu > ,< , =

375.....575         948......894         460.....400 + 60        231 + 305.....423 + 104

Câu 2: Xếp các số: 376, 960, 736, 690 theo thứ tự từ bé đến lớn 

Câu 3: Viết các số: 372, 380, 394, 369 theo thứ tự lớn đến bé là:

Câu 4: Đặt tính rối tính:

234 + 565        576 + 420         81 - 27         67 + 9

958 – 527        899 -384          42 - 19         32 + 68

Câu 5: Tính nhẩm:

500 + 200 =……..        500 + 500 =………        900 – 400 =……..        600 – 200 =……….

300 + 400 =……..        200 + 700 =……….        800 – 200 =………       700 – 300 =…………

Câu 6:

a) Đúng ghi (Đ) Sai ghi S vào ô trống:

a. 603 = 600 + 3            b. 603 = 600 + 30

c. 780 = 700 +8            d. 780 = 700 +80

b) Viết số thích hợp vào ô trống để: 983 = + 80 +3

Câu 7: Tính

a) 3 x 6 + 53         b) 35 : 5 + 23         c) 354 + 135 - 263

Câu 8: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

Tóm tắt và giải các bài toán

Câu 9: Bể nước thứ nhất chứa 865 l nước. Bể nước thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất 300l. Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?

Câu 10: Một thùng dầu lớn khi đổ sang hai thùng dầu nhỏ gồm một thùng 145 lít và một thùng 250 lít thì thùng dầu lớn không còn gì. Hỏi thùng dầu lớn ban đầu chứa bao nhiêu lít dầu?

Câu 11: Mỗi bạn mua 5 quyển vở. Hỏi 4 bạn thì mua bao nhiêu quyển vở?

Câu 12: Một lớp học có 32 học sinh được chia đều làm 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Câu 13. Đàn vịt có 64 con. Có 19 con bơi xuống ao. Hỏi trên bờ còn bao nhiêu con vịt?

Câu 14: Hiền cho bạn 25 bông hoa thì Hiền còn 17 bông. Hỏi ban đầu Hiền có bao nhiêu bông hoa?

Bài tập ôn hè môn TIẾNG VIỆT

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các từ : xung phong; xếp hàng; xáng xủa; xôn xao. Từ viết sai chính tả là:

A. xáng xủa        B. Xếp hàng        C . xung phong         D . Xôn xao

Câu 2: Từ nào sau đây chỉ thời tiết của mùa xuân?

A. nóng nực        B. Ấm áp        C. mát mẻ       D. Lạnh giá

Câu 3: Trong câu: “Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.” Bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào?

A. Khi nào        B. Vì sao       C. Để làm gì       D. Làm gì

Câu 4. Từ trái nghĩa với từ nhanh nhẹn là từ:

A chăm chỉ         B. chậm chạp       C. sạch sẽ       D. lười biếng

Câu 5. Từ chỉ sự vật trong câu: “Mùa xuân xinh đẹp đã về.” là:

A. Mùa xuân        B. xinh đẹp        C. đã        D. về

Câu 6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? trong câu: “Các bác nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng.” Là:

A. Các bác nông dân          C. đang gặt lúa

B. trên cánh đồng             D. đang gặt lúa trên cánh đồng

Câu 7. Cho câu: “Mẹ em làm nghề gì....Dấu câu cần điền vào chỗ trống là:

A. Dấu chấm         B. Dấu phẩy        C. Dấu chấm hỏi        D. Dấu chấm cảm

Câu 8. Thỏ .....

Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là:

A. Hiền lành        B. Nhút nhát         C. Tinh ranh       D. Nhanh nhẹn

Câu 9. Từ nào không thuộc nhóm từ nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi:

A. Thương yêu         B. Chăm lo        C. Kính yêu        D. Quan tâm

Câu 10. Em hiểu câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách.” là thế nào?

A. Giúp đỡ nhau          B. Đoàn kết

C. Đùm bọc              D. Đùm bọc ,cưu mang, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn

Đánh giá bài viết
195 135.429

Video đang được xem nhiều

Tiếng Việt lớp 2 Xem thêm