Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 4: POLIME và VẬT LIỆU POLIME

6 20.638

Hóa học lớp 12 chương 4: POLIME và VẬT LIỆU POLIME

Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 4: POLIME và VẬT LIỆU POLIME gồm lý thuyết, bài tập trắc nghiệm và đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập chương 4 môn Hóa học hiệu quả. Mời các bạn tham khảo lý thuyết và 74 câu hỏi trắc nghiệm chương 4 môn Hóa lớp 12 có đáp án.

Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

60 câu hỏi trắc nghiệm Polime và Vật liệu Polime

Các dạng bài tập về phản ứng thủy phân este

Một số loại polime thường gặp - phân loại

POLIME và VẬT LIỆU POLIME

A. LÝ THUYẾT

I. POLIME: Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 4:

Khái niệm

 • Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.
 • Mắt xích là đơn vị cơ sở liên kết với nhau tạo thành polime.

CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n

 monome     polime

n: hệ số polime (độ polime hóa)

Danh pháp

 • Tên của polime xuất phát từ tên monome hoặc tên của loại hợp chất + tiền tố poli
 • Ngoài ra một số polime có tên thường:

TD: (-CH2-CH2-)n: polietilen

   (-NH-[CH2]5-CO-)n: policaproamit

   (-CF2-CF2-) : teflon

Phân loại

 • Polime thiên nhiên: tinh bột
 • Polime tổng hợp:
 • Polime trùng hợp: polietilen...
 • Polime trùng ngưng: nilon - 6
 • Polime bán tổng hợp: tơ visco...

Đặc điểm

 • Mạch không nhánh: amilozơ...
 • Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen...
 • Mạch mạng lưới không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit...

Tính chất vật lý

 • Polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
 • Chất nhiệt dẻo: là polime khi nóng chảy cho chất lỏng nhớt, để nguội sẽ rắn lại.
 • Chất nhiệt rắn: là polime không nóng chảy khi đun mà bị phân hủy
 • Polime có tính dẻo: polietilen, polipropilen...
 • Polime có tính đàn hồi: polibutađien, poliisopren...
 • Polime dễ kéo thành sợi dai, bền: nilon – 6, xenlulozơ...
 • Polime trong suốt, không giòn: polimetylmetacrylat...
 • Polime có tính cách điện, cách nhiệt: polietilen, polivinyl clorua...
 • Polime bán dẫn: polianilin, polithiophen...
Đánh giá bài viết
6 20.638
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm