Ôn tập tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ôn tập tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp đã học để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT Quốc gia đang đến rất gần. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng

Grammar Review

Một câu trong tiếng Anh bao gồm các thành phần sau đây

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là danh từ nên chúng liên quan đến những vấn đề sau:

Ex: Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non - count noun)

➢ Danh từ đếm được: Dùng được với số đếm, do đó nó có hình thái số ít, số nhiều. Nó dùng được với a hay với the.

➢ Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với "a", còn "the" chỉ trong một số trường hợp đặc biệt.

➢ Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt.

➢ Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và không có "a"

Ex: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish.

➢ Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water ... đối khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của danh từ đó.

Ex: water € waters (Nước € những vũng nước)

➢ Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được.

Ex: Ancient times (Những thời cổ đại) - Modern times (những thời hiện đại)

➢ Bảng sau là các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm được.

WITH COUNT NOUN WITH NON-COUNT NOUN

a(n), the, some, any the, some, any

this, that, these, those this, that

none, one, two, three,... none

many much (usually in negatives or questions)

a lot of a lot of

a number of a large amount of

(a) few a little

fewer... than less....than

more....than more....than

➢ Một số từ không đếm được nên biết:

Sand*, food*, meat*, water*, money*, news, measles (bệnh sởi), soap, mumps (bệnh quai bị), information, economics, physics, air, mathematics, politics, homework.

NOTE: advertising là danh từ không đếm được nhưng advertisement là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó.

➢ Việc xác định danh từ đếm được và không đếm được là hết sức quan trọng và thường là bước cơ bản mở đầu cho các bài nghe/ ngữ pháp của TOEFL.

Quán từ không xác định "a" và "an"

➢ Dùng "an" trước một danh từ bắt đầu bằng:

▪ 4 nguyên âm A, E, I, O.

▪ 2 bán nguyên âm U, Y. (uncle, unnatural, umbrella)

▪ Những danh từ bắt đầu bằng "h" câm (an heir/ hour/ herbal (Adj: thảo mộc)/ honor)

▪ Những từ mở đầu bằng một chữ viết tắt (an S.O.S/ an M.P)

▪ Lưu ý: Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni..." phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp))

➢ Dùng "a" trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm.

➢ Được dùng trước một danh từ không xác định về mặt vị trí/ tính chất/ đặc điểm hoặc được nhắc đến lần đầu tiên trong câu.

➢ Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a great deal of/ a couple/ a dozen.

➢ Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/ one hundred - a/ one thousand.

➢ Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày).

➢ Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/ one third - 1/5 a/ one fifth.

➢ Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day.

➢ Dùng trước các danh từ số ít đếm được. trong các thán từ what a nice day/ such a long life.

➢ A + Mr/ Mrs/ Ms + family name = một ông/ bà/ cô nào đó (không quen biết)

Quán từ xác định "The"

➢ Dùng trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc được nhắc đến lần thứ hai trong câu.

➢ The + danh từ + giới từ + danh từ

Ex: The girl in blue, the Gulf of Mexico.

➢ Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only.

Ex: The only way, the best day.

➢ Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s

➢ The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ

Ex: The man/ to whom you have just spoken /is the chairman

➢ Trước một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt

Ex: She is in the (= her) garden

➢ The + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật

Ex: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh)

Lưu ý: Nhưng đối với man khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không được dùng the.

Ex: Since man lived on the earth. (kể từ khi loài người sinh sống trên trái đất này)

➢ Dùng trước một danh từ số ít để chỉ một nhóm, một hạng người nhất định trong xã hội.

Ex: The small shopkeeper: Giới chủ tiệm nhỏ/ The top offcial: Giới quan chức cao cấp

➢ The + adj: Tượng trưng cho một nhóm người, chúng không bao giờ được phép ở số nhiều nhưng được xem là các danh từ số nhiều. Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều.

Ex: The old = The old people/ The unemployed/ The disabled are often very hard in their moving.

➢ The + tên các vùng/ khu vực đã nổi tiếng về mặt địa lý hoặc lịch sử

Ex: The Sahara (desert)/ The Siberia (tundra)/ The Normandic

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12

Ex: The North/ South Pole (Bắc/ Nam Cực), The East End of London (Khu đông Lôn Đôn)

Lưu ý: Nhưng không được dùng THE trước các từ này nếu nó đi liền với tên châu lục hoặc quốc gia: West Germany, North America...

➢ The + tên gọi các đội hợp xướng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông

Ex: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles.

➢ The + tên gọi các tờ báo (không tạp chí)/ tàu biển/ các khinh khí cầu.

Ex: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg

➢ The + họ một gia đình ở số nhiều = gia đình nhà

Ex: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and children

Ex: Dùng trước tên họ của một người để xác định người đó trong số những người trùng tên.

➢ Không được dùng "the" trước các danh từ chỉ bữa ăn trong ngày trừ các trường hợp đặc biệt.

Ex: We ate breakfast at 8 am this morning.

Ex: The dinner that you invited me last week were delecious.

➢ Không được dùng "the" trước một số danh từ như home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, univercity v.v... khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ chuyển động chỉ đi đến đó là mục đích chính hoặc ra khỏi đó cũng vì mục đích chính.

Ex: Students go to school everyday.

Ex: The patient was released from hospital.

➢ Nhưng nếu đến đó hoặc ra khỏi đó không vì mục đích chính bắt buộc phải dùng "the".

Ex: Students go to the school for a class party.

Ex: The doctor left the hospital afterwork.

Lưu ý: Trong American English, "Hospital" và "University" bắt buộc phải dùng với the

Ex: He was in the hospital (in hospital as a patient).

Ex: She was unhappy at the University. (At University as a student)

➢ Một số trường hợp đặc biệt:

▪ Go to work = Go to the office

▪ To be at work

▪ To be hard at work (làm việc chăm chỉ)

▪ To be in office (đương nhiệm) <> To be out of office (Đã mãn nhiệm)

▪ Go to sea = đi biển (như những thủy thủ)

▪ Go to the sea = ra biển, thường để nghỉ

▪ To be at the sea: ở gần biển

▪ To be at sea (ở trên biển) trong một chuyến hải hành.

▪ Go to town: Đi vào trung tâm/ Đi phố - To be in town (ở trung tâm) khi town là của người nói.

Đánh giá bài viết
1 3.440
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 12 Xem thêm