Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Phương trình, Bất phương trình Đại số

Ôn thi THPT Quốc gia 2016: Phương trình, Bất phương trình Đại số

Chuyên đề: Phương trình, Bất phương trình Đại số giới thiệu tới các bạn lý thuyết và bài tập về các dạng bài: phương trình trùng phương, phương trình bậc ba, phương trình bậc bốn quy về bậc hai bằng phép đặt ẩn phụ, bất phương trình bậc nhất, dấu của nhị thức bậc nhất, dấu của tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai..., giúp các bạn ôn tập và nâng cao kỹ năng môn Toán ôn thi đại học, mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: phương trình và bất phương trình chứa căn thức

78 đề thi toán vào các trường đại học, cao đẳng (hệ phương trình, hệ bất phương trình)

PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

TÓM TẮT SÁCH GIÁO KHOA

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC CƠ BẢN

1. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 → a2 + b2 = (a + b)2 − 2ab

2. (a − b)2 = a2 − 2ab + b2 → a2 - b2 = (a + b)2 + 2ab

3. a 2 − b 2 = (a + b)(a − b)

4. (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 a3 + b3 = (a + b)3 − 3ab(a + b)

5. (a − b)3 = a3 − 3a2b + 3ab2 − b3

6. a3 + b3 = (a + b)(a2 − ab + b2)

7. a3 − b3 = (a − b)(a2 + ab + b2)

Áp dụng:

Biết x + y = S và xy = P . Hãy tính biểu thức sau theo S và P

a) A = x2 + y2 b) B = (x - y)2 c) C = x3 + y3 d) D = x4 + y4

A. PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

I. Giải và biện luận phương trình bậc nhất:

1. Dạng: ax + b = 0 (1)

  • x: ẩn s
  • a, b: tham số

2. Giải và biện luận:

Phương trình, Bất phương trình Đại số

Áp dụng:

Ví dụ: Giải và biện luận các phương trình sau:

Chuyên đề: Phương trình, Bất phương trình Đại số

3: Điều kiện về nghiệm số của phương trình:

Định lý: Xét phương trình ax + b = 0 (1) ta có:

Ôn thi đại học môn Toán

Áp dụng:

Ví dụ:

Ôn thi Đại học môn Toán

Đánh giá bài viết
3 4.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm