Ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

2 1.383

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

Nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 1 - Unit 5 SGK tiếng Anh 3 của bộ GD&ĐT. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

1) VIẾT TIẾNG ANH CHO CÁC SỐ SAU VÀ TÔ MÀU

Ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

2) ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT TIẾNG VIỆT

a. H__L__ __: _________________________________

b. G__ __D__Y__: _____________________________

c. __IN__: ____________________________________

d. H__ __ OL__: _______________________________

e. N__ C__: ___________________________________

f. A__D Y__ __: _______________________________

g. G__A__DM__ __HE__: _______________________

h. G__EE__: __________________________________

i. F__I__ __D: ________________________________

3) SẮP XẾP LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a. SEY: _________________________________________________

b. LUBE: _______________________________________________

c. XSI: _________________________________________________

d. THERFA: _____________________________________________

e. ESE: _________________________________________________

f. VELTWE: ____________________________________________

g. HETY: _______________________________________________

h. HATT: _______________________________________________

i. PELSL: _______________________________________________

4) ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a. Hello. __________ Phong. What __________ your __________?

b. Hi, Phong. __________ name __________ Nga. Nice __________ __________ you.

c. How __________ you __________ __________ name?

d. __________ N – G – A, Nga.

e. __________ are you? - __________ very well, __________.

f. __________ is that? - __________ my friend, Long.

g. Hello, Long. __________ to meet __________.

h. How __________ __________ you, Long?

i. I’m seven __________ __________.

j. Are __________ your __________? – Yes, __________ ________.

5) TRẢ LỜI CÂU HỎI

a. How do you spell your name?

______________________________________________________

b. How old are you?

______________________________________________________

c. Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d. Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e. Who is that? (friend, Huong)

______________________________________________________

f. Are they your friends? (No)

______________________________________________________

Đáp án có trong file tải: Đề luyện thi giữa kỳ 1 lớp 3 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.  

Đánh giá bài viết
2 1.383
Đề thi giữa kì 1 lớp 3 Xem thêm