Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Dạng của động từ Tiếng Anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
NGỮ PHÁP: DẠNG CỦA ĐỘNG T
A. THUYẾT
1. To-infinitive
- Sau các động từ: Agre , appear, afford, ask, demand, expect, hesitate, intend, invite,
want, wish, hope, promise, decide, tell, refuse, learn, fail (thất bại), plan, manage,
pretend (gi vờ), remind, persuade, encourage, force, order, urge (thúc giục), seem,
tend, threaten,…
- Trong các cấu trúc:
+ It takes / took + O + thời gian + to-inf
+ chỉ mục đích (để)
+ sau các từ hỏi: what, where, when, how,
+ It + be + adj + to-inf: thật để ..
Ex: It is interesting to study English
+ S + be + adj + to-inf
Ex: I’m happy to receive your latter.
+ S + V + too + adj / adv + to-inf
+ S + V + adj / adv + enough + to-inf
+ S + find / think / believe + it + adj + to-inf
Ex: I find it difficult to learn English vocabulary.
- Sau các t nghi vấn: what, who, which, when, where, how ,… (nhưng thường không
dùng sau why)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ex: I don’t know what to say.
* Note:
- allow / permit/ advise / recommend + O + to-inf She allowed me to use her
pen.
- allow / permit / advise / recommend + V-ing She didn’t allow smoking in
her room.
2. Bare infinitive (V1)
Động từ nguyên mẫu không to được ng:
- Sau động từ khiếm khuyết: can, will, shall, could, would,…
- Sau các động từ: let, make, would rather, had better
Ex: They made him repeat the whole story.
- Help + to-inf / V1 / with Noun
Ex: He usually helps his sister to do her homework.
He usually helps his sister do her homework.
He usually helps his sister with her homework.
II. GERUND (V-ing)
- Sau các động từ: enjoy, avoid, admit, appreciate (đánh giá cao), mind (quan tâm,
ngại), finish, practice, suggest, postpone (hoãn lại), consider (xem xét), hate, admit
(thừa nhận), like, love, deny (phủ nhận), detest (ghét), keep (tiếp tục), miss (bỏ lỡ),
imagine (tưởng tượng), mention, risk, delay (trì hoãn), ….
- Sau các cụm động từ: cant help (không thể không), can’t bear / can’t stand (không
thể chịu được), be used to, get used to, look forward to, it’s no use / it’s no good (không
ích lợi gì), be busy, be worth (đáng giá)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Sau giới từ: in, on, at, from, to, about
- Sau các liên từ: after, before, when, while, since,
Ex: You should lock the door when leaving your room.
- S + spend / waste + time / money + V-ing
Ex: I spent thirty minutes doing this exercise.
III. INFINITIVE OR GERUND
1. Không thay đổi nghĩa:
- begin / start / continue/ like / love + To-inf / V-ing
Ex: It started to rain / raining.
2. Thay đổi nghĩa:
+ remember / forget / regret + V-ing: nhớ / quên/ nuối tiếc việc đã xảy ra rồi
(trong quá khứ)
+ remember / forget / regret + to-inf: nhớ / quên/ nuối tiếc việc chưa, sắp xảy ra
(trong tương lai)
Ex: Don’t forget to turn off the light when you go to bed.
I remember meeting you some where but I can’t know your name.
Remember to send her some flowers because today is her birthday.
+ stop + V-ing: dừng hẳn việc
+ stop + to-inf: dừng ….. để
Ex: He stopped smoking because it is harmful for his health.
On the way home, I stopped at the post office to buy a newspaper.

Ngữ pháp Tiếng Anh vào lớp 10: V_ing - To V(inf)

Tài liệu Tiếng Anh chuyên đề Dạng của Động từ - Forms Of The Verbs nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh theo chuyên đề Ngữ pháp do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Ngữ pháp gồm các động từ đi kèm với to_V hoặc V_ing và nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc cách chia động từ trong câu hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Dạng của động từ Tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tuyển sinh lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 750
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm