Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  • Website: http://www.agroviet.gov.vn
  • Email: trangtin@mard.gov.vn
  • Điện thoại: 84-(04)7341635205
  • Địa chỉ: Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội