Bộ Nội vụ Việt Nam

  • Website: http://www.moha.gov.vn
  • Email: websitemaster@moha.gov.vn
  • Điện thoại: (84-4)62821016
  • Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội