Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án và các công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ được thành lập từ ngày 28 tháng 8 năm 1945. Bộ trưởng hiện nay là Hà Hùng Cường và 4 Thứ trưởng là các đồng chí: Đinh Trung Tụng, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Khánh Ngọc và Phan Chí Hiếu.

Cơ cấu tổ chức:

Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

4. Vụ Pháp luật quốc tế

5. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

6. Vụ Tổ chức cán bộ

7. Vụ Hợp tác quốc tế

8. Vụ Kế hoạch - Tài chính

9. Vụ Thi đua - Khen thưởng

10. Thanh tra

11. Văn phòng

12. Tổng cục Thi hành án dân sự

13. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

14. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

15. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

16. Cục Con nuôi

17. Cục Trợ giúp pháp lý

18. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

19. Cục Bồi thường nhà nước

20. Cục Bổ trợ tư pháp

21. Cục Công nghệ thông tin

22. Cục Công tác phía Nam

23. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ

24. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

25. Viện Khoa học pháp lý

26. Học viện Tư pháp

27. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

28. Báo Pháp luật Việt Nam

29. Trường Đại học Luật Hà Nội

30. Nhà xuất bản Tư pháp

31. Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

32. Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

33. Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

34. Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

35. Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

  • Website: http://moj.gov.vn
  • Email: cntt@moj.gov.vn
  • Điện thoại: 84-462739718
  • Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội