Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam

  • Website: http://mic.gov.vn
  • Email: banbientap@mic.gov.vn
  • Điện thoại: 84-435563462
  • Địa chỉ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội