Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tên tiếng Anh: MINISTRY OF CULTURE, SPORT AND TOURISM - MOCST

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3.9438231 - 3.9439232

Fax: (84-24) 3.9439009

Website: http://www.bvhttdl.gov.vn

E-mail: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn; bovanhoathethaodulich@bvhttld.gov.vn

  • Website: http://www.cinet.gov.vn
  • Email: phongthongtin@cinet.gov.vn
  • Điện thoại: (844) 39745846
  • Địa chỉ: Số 20, Ngõ 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội
Không tìm thấy tài liệu nào phù hợp với bộ văn hóa, thể thao và du lịch.