Bộ Y tế

  • Website: http://www.moh.gov.vn
  • Email: byt@moh.gov.vn
  • Điện thoại: (84-4)62732273
  • Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội