Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP)

  • Website: http://noip.gov.vn/
  • Email: congnghethongtin@noip.gov.vn
  • Điện thoại: (+84-04) 3858 3069
  • Địa chỉ: Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội