Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Website: http://www.sbv.gov.vn
  • Email: webmaster@sbv.gov.vn
  • Điện thoại: 84-439343327
  • Địa chỉ: 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội