Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính

Địa chỉ Tổng Cục Thuế:

Địa chỉ: 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04-3-9.712.310
Fax: 04-3-9.712.286
Website: http://www.gdt.gov.vn

  • Website: http://www.gdt.gov.vn
  • Điện thoại: 84-439712310
  • Địa chỉ: Số 123 Lò Đúc, Hà Nội