Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu

1 443

Sự khác nhau giữa hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu

Rất nhiều người nhầm lẫn giữa các khái niệm hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu. Tuy nhiên 4 khái niệm này khác nhau về bản chất và các mức xử phạt cũng khác nhau. Để phân biệt được, mời các bạn tham khảo bảng so sánh dưới đây.

Gần đây, tệ nạn về hiếp dâm, cưỡng dâm,…ở nước ta ngày một gia tăng, nhiều nguyên do lý giải cho sự gia tăng này bởi xã hội phát triển, du nhập văn hóa phương Tây, cùng với tốc độ phát triển Internet không ngừng, các trẻ vị thành niên được tiếp xúc phim ảnh, báo chí, Internet nhiều hơn trước. Tuy nhiên, việc tiếp xúc này chưa được sự giám sát chặt chẽ và có chọn lọc từ các vị phụ huynh, khiến cho các trẻ vị thành niên chưa ý thức được hành động nào là đúng và không đúng.

Theo Bộ luật hình sự 2015, các tội hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu có các mức xử phạt khác nhau. Vậy làm sao để phân biệt các hành vi này vì thực tế, ranh giới giữa 4 hành vi này rất mơ hồ.

Đánh giá bài viết
1 443
Quyền Dân sự Xem thêm