Phân biệt Hope và Wish

Trong Ngữ pháp tiếng Anh, Hope và Wish cùng để diễn tả ước muốn. Tuy nhiên, Hope và Wish diễn tả sắc thái diễn đạt của người nói khác nhau. Trong bài viết này, VnDoc.com xin chia sẻ những điểm khác biệt giữa Wish và Hope trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

1. Cách dùng động từ Hope

- Hope được dùng để diễn tả tình huống có thể sẽ xảy ra hoặc có thể đã xảy ra.

Ví dụ:

– I hope your son will recover soon. (tớ hi vọng con trai cậu sẽ nhanh bình phục).

– I hope that I did turn the light off before I go out. (Tớ hi vọng tớ đã tắt đèn trước khi ra khỏi nhà rồi. (không nhớ là đã tắt điện chưa, hi vọng là tắt rồi)

Động từ sau hope có thể chia ở tất cả các thời, động từ sau wish không được chia ở thì hiện tại.

2. Cách dùng động từ Wish

- Wish dùng để diễn đạt một điều chắc chắn sẽ không xảy ra hoặc chắc chắn đã không xảy ra. Thì của mệnh đề sau Wish bắt buộc không được ở thời hiện tại.

- Động từ ở mệnh đề sau wish bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện, nhưng điều kiện đó ở thời nào thì phụ thuộc vào chính thời gian của của bản thân mệnh đề chứ không phụ thuộc vào thời gian của wish.

Ví dụ:

He wished he would come to see me next Monday. (Anh ấy đã ước rằng sẽ tới thăm tôi vào thứ hai tới. (nhưng chắc chắn là không thể vì lý do gì đó)

– He wishes he would come to see me next Monday. (Anh ấy ước rằng sẽ tới thăm tớ vào thứ hai tới. (chắc chắn không thể)

3. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập 1: Viết câu theo gợi ý trong ngoặc. Dùng hope hoặc wish

1. He’s going to take an exam. . .. . . . .. . .. . .. (he/pass)

2. I . .. .. .. (I work) harder for the exam. I’m sure I’ve failed

3. I. . .. . (I/come) with you, but I’ll be working all next week

4. I . . .. (I/not have to) work! Why is life so hard?

5. Good luck! We . . . ( you/win) first prize

6. Milena comes back from holiday today. I . . . (she/enjoy) it

7. Be quiet! I .. .. . (you.stop) whistling all the time!

8. She left work half an hour ago so I . . . (she/arrive) in time for the performance

Đáp án

1. He’s going to take an exam. . .. . . .He hope that he will pass .. . .. . .. ( he/pass)

2. I . ..wish I had worked .. .. (I work) harder for the exam. I’m sure I’ve failed

3. I. . wish I could.. . ( I/come) with you, but I’ll be working all next week

4I . wish I didn't have to. .. (I/not have to) work! Why is life so hard?

5. Good luck! We . .hope you will win . ( you/win) first prize

6. Milena comes back from holiday today. I . hope she enjoys. . ( she/enjoy) it

7. Be quiet! I .. .I wish you could stop. . (you.stop) whistling all the time!

8. She left work half an hour ago so I . .hope she will arrive . (she/arrive) in time for the performance

Trên đây là cách dùng Hope và Wish trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm