Phân biệt kind of, type of và sort of

Phân biệt kind of, type of và sort of

Trong bài viết này, VnDoc tiếp tục series bài viết giúp bạn phân biệt nghĩa và cách sử dụng của những từ hoặc cặp từ thường dễ gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cách phân biệt cách từ kind of, type of và sort of trong tiếng Anh có thể bạn chưa biết.

Phân biệt HAVE TO và MUST

Phân biệt Say, Tell, Speak, Talk

Phân biệt HEAR và LISTEN trong Tiếng Anh

Cách sử dụng của kind of, type of và sort of

Về nghĩa, những chữ này thường thay thế được cho nhau. Chữ Kind là thông dụng nhất, Sort dùng nhiều hơn trong văn nói, trong khi Type thấy nhiều hơn trong văn viết.

"Kind of" dùng để chỉ một nhóm có tính chất tương tự nhau hoặc chỉ một loại xác định.

Ví dụ: Today's vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel.

Còn "type of" dùng để chỉ sự đa dạng của một thứ.

Ví dụ: type of car, type of bread....

"Sort of" chỉ một nhóm có cùng tính chất với nhau.

Ví dụ: We both like the same sort of music.

Kind of, sort of, type of thường có "this" hoặc "that" đứng trước và danh từ số ít theo sau.

Ví dụ:

 • His teacher does not tolerate this kind of mistake.
 • She is the sort of woman who always gets what she wants.
 • What type of car do you drive?

Kinds of, sorts of, types of đi với "these" hoặc "those".

Ví dụ:

 • My teacher does not tolerate these kinds of mistakes.
 • I hate those sorts of people who only care about money.
 • These types of cars are expensive to run. (= Cars of these types are expensive to run.)

Về nghĩa, những chữ này thường thay thế được cho nhau. Chữ Kind là thông dụng nhất, Sort dùng nhiều hơn trong văn nói, trong khi Type thấy nhiều hơn trong văn viết.

Trong văn nói, kind ofsort of còn được dùng để làm dịu, làm cho câu bớt gay gắt, làm cho thấy có vẻ lịch sự hơn.

Ví dụ:

 • She is kind of strange.
 • This music is kind of boring.
 • I sort of think we should start going home.

Những cách diễn đạt gián tiếp thường được coi là dịu dàng và lịch sự hơn. Kind ofsort of nằm trong những trường hợp này, người ta sử dụng kind of rộng rãi trong văn nói.

Như bạn biết, trong tiếng Anh có một sự khác biệt giữa văn viết (formal English) và văn nói (informal English). Cũng như quần áo, bạn phải dùng cho đúng chỗ, bạn không mặc bộ đồ vía của bạn xuất hiện mọi chỗ. Tiếng Anh ngoài đời cũng vậy, không phải lúc nào họ cũng nói giống y như kiểu bạn học (formal English), trừ khi họ viết.

Có lẽ bạn thắc mắc vì từ loại và chức năng của kind ofsort of trong các câu có những nhóm chữ này. Khi kind of, sort of sử dụng kiểu bình thường, nó là noun phrase.

Ví dụ:

 • What sorts of shoes do you need?
 • I don't have that kind of money.

Khi là dạng informal để làm dịu câu, nói kiểu tránh đối đầu, chức năng nó là adverb và nó có thể đứng trước bất cứ chữ nào hoặc đứng cuối câu.

Ví dụ:

 • It's kind of strange to see him again.
 • It's cold in here, kind of.
 • I sort of like him, but I don't know why.
 • It's silly, sort of, but I like a copy of that article.

Trên đây là toàn bộ cách sử dụng của các từ kind of, type ofsort of trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm được cách dùng cụ thể của các từ này để vận dụng vào các trường hợp cụ thể từ đó cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.

VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 2.523
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm