Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly

1 62

Maybe, Perhaps và Possibly là ba từ đồng nghĩa tiếng Anh và có nghĩa là “có thể/ có lẽ”. Tuy nhiên, ý nghĩa cách dùng của ba từ này có sự khác biệt. Trong bài viết này, hãy cùng VnDoc.com phân biệt 3 từ vựng tiếng Anh này và thực hành bài tập ở cuối bài để có thể hiểu rõ hơn về ba động từ tiếng Anh này.

1. Maybe là gì trong tiếng Anh?

- Maybe được dùng trong ngữ cảnh thân mật, không trang trọng, hay được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày.

Ví dụ:

+ ‘Will you come to Mary’s birthday party this Sunday?’ – ‘Maybe’. – ‘Cậu có đến dự bữa tiệc sinh nhật của Mary vào Chủ nhật này không?’ – ‘Có thể’.

+ Maybe you should take a rest. – Có lẽ bạn nên nghỉ ngơi một chút.

2. Perhaps là gì trong tiếng Anh?

- Trong ngữ cảnh trịnh trọng hơn, bạn có thể dùng “perhaps”. Perhaps là từ trung lập, có mang màu sắc thân mật lẫn trang trọng.

Ví dụ:

+ Perhaps she gets lost. – Có lẽ cô ấy bị lạc rồi.

+ Perhaps their questions have not been answered yet. – Có lẽ những thắc mắc của họ vẫn chưa được giải đáp.

3. Possibly là gì trong tiếng Anh?

- Possibly được dùng trong ngữ cảnh trịnh trọng.

Ví dụ:

+ She could possibly do it herself. – Cô ấy có thể tự làm được điều đó.

+ It was possibly not your job. – Có lẽ đây không phải là việc của bạn. (Có nghĩa là bạn không cần phải quan tâm.)

Như vây, ba từ này có chút khác biệt về cách dùng: “maybe” là từ thân mật, không trịnh trọng; “perhaps” thì trịnh trọng hơn một chút, không quá xuồng xã; còn “possibly” là từ trịnh trọng, lịch sự hơn cả.

4. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập: Điền vào ô trống maybe/ perhaps/ possibly.

1. It was_______their worst performance ever.

2. ‘Are you going to come?’ ‘_______. I’ll see how I feel.’

3. _______he’ll come, maybe he won’t.

4. _______he’s forgotten.

5. ‘I’m sure he didn’t mean to be rude.’ ‘Quite_______, but the damage has been done.’

6. It will cost two,_______three hundred pounds.

Đáp án:

1. possibly

2. Perhaps

3. Maybe

4. Perhaps

5. possibly

6. maybe

Trên đây là Sự khác nhau giữa Perhaps, Maybe và Possibly trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 62
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm