Phân biệt phí và lệ phí

Sự khác nhau giữa phí và lệ phí

Phí và lệ phí là 2 khái niệm thường bị nhầm lẫn ngay cả đối với những người học luật. Vậy phí và lệ phí giống và khác nhau ở những điểm nào, VnDoc.com mời các bạn tham khảo bảng so sánh dưới đây.

Đánh giá bài viết
1 1.098
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm