Phân dạng và bài tập Hình học 9

Chương
1
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG
TAM GIÁC VUÔNG
| Chủ đề 1: HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
TRONG TAM GIÁC VUÔNG
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Cho ABC vuông tại A, cạnh huyền BC = a, các
cạnh góc vuông AC = b AB = c. Gọi AH = h
đường cao ứng với cạnh huyền CH = b
, BH = c
lần lượt hình chiếu của AC, AB trên cạnh huyền
BC.
h
c b
c’ b’
a
A
B
C
H
1 Ba hệ thức về cạnh
b
2
=ab
(1)
c
2
=ac
(2)
a
2
= b
2
+c
2
(hệ thức Pytago) (3)
2 Ba hệ thức về đường cao
h
2
= b
c
(4)
ah =bc (5)
1
h
2
=
1
b
2
+
1
c
2
(6)
3 Dấu hiệu nhận biết tam giác vuông
Nếu một tam giác đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng một nữa cạnh y thì
tam giác đó tam giác vuông.
1
Chương 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Dấu hiệu này sinh ra cách v một tam giác vuông bằng thước kẻ compa gồm hai
bước:
B1: V một nữa đường tròn tâm O, đường kính BC.
B2: Lấy điểm A bất trên nữa đường tròn thu được ABC vuông tại A.
B Các dạng bài tập bản
Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng trong tam giác vuông
1. Xác định vị trí cạnh huyền.
Áp dụng hệ thức v cạnh hoặc đường cao.
2. Dùng thuật đại số hóa hình học: Nếu
AB
CD
=
m
n
(m, n hằng số) thì AB = mt,
CD =nt, với t >0.
Xác định độ dài cạnh huyền.
Áp dụng hệ thức v độ dài cạnh đường cao.
ccc DỤ MINH HỌAccc
# dụ 1.
y tính x, y với các kích thước như hình bên.
12
x
y
20
# dụ 2.
y tính x, y với các kích thước như hình bên.
6 8
x
y
# dụ 3.
y tính x, y với các kích thước như hình bên.
x
y
1 4
# dụ 4.
1. HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG
y tính x, y với các kích thước như hình bên.
5 7
x
y
# dụ 5.
y tính x, y với các kích thước như hình bên.
2
y
1
x
# dụ 6.
y tính x, y với các kích thước như hình bên.
15
AB
AC
=
3
4
x
y
A
B
C
H
# dụ 7.
y tính x, y với các kích thước như hình bên.
x
y
2
t
5
A
B
C
H
# dụ 8.
y tính x, y với các kích thước như hình bên.
x
y
A
B
A
C
=
5
6
30
A
B
C
# dụ 9.

Phân dạng và bài tập Hình học lớp 9

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Phân dạng và bài tập Hình học 9. Mời các bạn học sinh tải về ôn tập chuẩn bị tốt cho học kì mới của mình

....................................

Ngoài Phân dạng và bài tập Hình học 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 9 Xem thêm