Phân phối chương trình Hóa học 11 năm học 2020 - 2021

Tinh giản chương trình Hóa học 11 năm học 2020 - 2021

Phân phối chương trình Hóa học 11 năm học 2020 - 2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp chương trình tinh giản môn Hóa học lớp 11 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

 

 

1

 

 

2. Axit, bazơ, muối

- Mục III. Hidroxit lưỡng tính (Sn(OH)2, Pb(OH)2)

- Bài tập 2, phần d

 

 

Không dạy

 

2

3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ

Mục II. 2. Chất chỉ thị axit - bazơ

Tự học có hướng dẫn

 

 

 

3

 

 

 

7. Nitơ

Mục II. Tính chất vật lí Mục V. Trạng thái tự nhiên

Mục VI.1. Trong công nghiệp

 

Tự học có hướng dẫn

 

Mục VI.2. Trong phòng thí nghiệm

 

Không dạy

 

 

 

4

 

 

8. Amoniac và muối amoni

Hình 2.2. Sơ đồ cấu tạo của phân tử

NH3

 

Không dạy

 

Mục III.2.b. Tác dụng với clo

Thay bằng PTHH: 4NH3 + 5O2

(dòng 1­ trang 41)

 

 

5

 

 

9. Axit nitric và muối nitrat

Mục B.I.3. Nhận biết ion nitrat

Không dạy

Mục C. Chu trình của nitơ trong tự

nhiên

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

6

10. Photpho

Mục II. Tính chất vật lí

Không dạy cấu trúc của photpho trắng, photpho đỏ và các hình 2.10; 2.11

 

7

11. Axit photphoric và muối photphat

Mục A.IV.1. Trong phòng thí

nghiệm

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

8

 

13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Phần muối nitrat

Không dạy phản ứng nhận biết ion nitrat

Bài tập 3

Không yêu cầu học sinh viết PTHH (1) và (2)

9

14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất của nitơ, photpho

Thí nghiệm 3.b

Không làm

 

 

 

10

 

 

 

15. Cacbon

Mục II.3. Fuleren

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục IV. Ứng dụng

Mục V. Trạng thái tự nhiên

Tự học có hướng dẫn

Mục VI. Điều chế

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

11

 

17. Silic và hợp chất của silic

 

Mục I. Tính chất vật lí của silic

Mục III. Trạng thái tự nhiên của silic

Tự học có hướng dẫn

Phản ứng khắc chữ lên thủy tinh

Tự học có hướng dẫn

12

18. Công nghiệp silicat

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

13

23. Phản ứng hữu cơ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

14

24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ,

công thức phân tử và công thức cấu tạo

 

Bài tập 7, 8

 

Không yêu cầu học sinh làm

15

25. Ankan

Mục II. Tính chất vật lý Mục V. Ứng dụng

Tự học có hướng dẫn

16

26. Xicloankan

Cả bài

Không dạy

17

27. Luyện tập: Ankan và xicloankan

Mục I. Kiến thức cần nắm vững

Không yêu cầu học sinh ôn tập các nội dung liên quan tới xicloankan

 

18

28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính

chất của metan

Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của metan

 

Không làm

19

 

Mục tính chất vật lý của anken,

ankin; mục ứng dụng của anken,

Tự học có hướng dẫn

 

29. Anken

30. Ankađien

31. Luyện tập: Anken và ankađien

32. Ankin

33. Luyện tập: Ankin

34. Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen

ankađien, ankin

 

Thí nghiệm 1 (Bài 34)

Tích hợp khi dạy chủ đề hiđrocacbon không no và có thể sử dụng video thí nghiệm

Thí nghiệm 2 (Bài 34)

Không yêu cầu làm thí nghiệm 2

 

 

Cả 6 bài

 

Tích hợp thành một chủ đề: Hiđrocacbon không no

20

35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Mục B.II. Naphtalen

Không dạy

21

37. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

22

38. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

23

39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Cả bài

Không dạy

 

24

40. Ancol

Mục: V.1.a; V.2

Tự học có hướng dẫn

Mục V.1.b

Không dạy

25

41. Phenol

Mục I.2. Phân loại

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II.4. Điều chế

Không dạy

26

42. Luyện tập: Ancol – Phenol

Bài tập 2; Bài tập 5 (b)

Không yêu cầu học sinh làm

 

 

27

 

44. Anđehit – Xeton

Mục A.III.2.

 

Không dạy phản ứng oxi hóa anđehit bởi O2

Mục B. Xeton

Không dạy

Bài tập 6 (e); Bài tập 9

Không yêu cầu học sinh làm

28

45. Axit cacboxylic

Mục IV.1. Tính axit

Tự học có hướng dẫn

29

46. Luyện tập:

Anđehit - Axit cacboxylic

Các nội dung luyện tập phần anđehit

Tích hợp khi dạy bài 44. Anđehit

Các nội dung luyện tập phần axit cacboxylic

Tích hợp khi dạy bài 45. Axit cacboxylic

Mục I.1. Các định nghĩa

Không dạy định nghĩa xeton

Mục I.2.b. Xeton có tính oxi hóa

Không dạy

Bài tập 1 (g)

Không yêu cầu học sinh làm

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Phân phối chương trình Hóa học 11 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu của các môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 533
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm