Phân phối chương trình Lịch Sử 10 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải Lịch sử 10 năm 2020

Phân phối chương trình Lịch sử 10 năm 2020 - 2021 được VnDoc tổng hợp đầy đủ và chia sẻ. Tài liệu chi tiết các bài giảm tải, giúp thầy cô cùng thuận tiện trọng việc soạn bài và các bạn học sinh ôn tập rèn luyện tại nhà. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN LỊCH SỬ

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

Mục 3. Trung Quốc thời Minh, Thanh

Chỉ nêu khái quát về chính trị thời Minh, Thanh

2

Bài 6. Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên

Không thực hiện

3

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa truyền thống Ấn Độ

Mục 1. Sự phát triển của lịch sử và văn

hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ

Không thực hiện

4

 

 

 

 

Bài 6 và Bài 7

 

 

 

 

Cả 2 bài

- Tích hợp, cấu trúc những nội dung còn lại của 2 Bài 6 và Bài 7 thành chủ đề: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa truyền thống Ấn Độ

1. Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

2. Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn

- Chỉ giới thiệu khái quát về hoàn cảnh ra đời

và sự khác biệt về chính sách của hai vương triều và hướng dẫn học sinh lập bảng so sánh

5

Bài 9. Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

 

Cả bài

Tập trung những sự kiện chính về sự hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia và

Vương quốc Lào

6

Bài 11. Tây Âu thời trung đại

Mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

 

Mục 4. Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân

 

7

Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Mục 2. Xã hội cổ đại

Không thực hiện

8

Bài 13. Việt Nam thời nguyên thủy

Cả bài

Nội dung bài tích hợp với bài 1 và bài 2 của Chương I. Xã hội nguyên thủy

9

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến

đầu thế kỉ X)

Mục I. 2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội

Khuyến khích học sinh tự đọc

10

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)

Mục II. 1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X

Khuyến khích học sinh tự đọc

11

Bài 15 và Bài 16

Cả 2 bài

Tích hợp, cấu trúc những nội dung còn lại của 2 bài, Bài 15 và Bài 16 thành chủ đề: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc với các nội dung:

1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

2. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ta từ thế kỉ I đến thế kỉ X

12

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển

của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Mục II. 1. Tổ chức bộ máy nhà nước

Chỉ giới thiệu khái quát nhưng tập trung vào tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông

13

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Mục 4. Tình hình phân hóa xã hội và các cuộc đấu tranh của nông dân

Không thực hiện

14

 

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII

Mục 3. Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài

Mục 4. Chính quyền ở Đàng Trong

Không thực hiện

Không thực hiện

 

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

15

Bài 25. Tình hình chính trị kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Chỉ giới thiệu khái quát một số chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế

16

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước.

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

17

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

18

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Mục 1. Cách mạng Hà Lan

Khuyến khích học sinh tự đọc

19

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Hướng dẫn HS lập niên biểu những sự kiện chính

20

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Mục II. Tiến trình của cách mạng

Hướng dẫn HS lập niên biểu tiến trình cách mạng. Nhấn mạnh sự kiện ngày 14 - 7; “Tuyên

ngôn Nhân quyền và Dân quyền”; nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh

21

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Mục II. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Khuyến khích học sinh tự đọc

22

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế lỉ XIX

Mục 1. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li- a

Tự học có hướng dẫn HS lập bảng so sánh hình thức của các cuộc cách mạng tư sản

23

Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai

đoạn đế quốc chủ nghĩa

Mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc

quyền

Khuyến khích học sinh tự đọc

24

Bài 35. Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

25

 

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Mục 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên

Khuyến khích học sinh tự đọc

26

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa ri

Mục I. Quốc tế thứ nhất

Chỉ giới thiệu nét chính về Quốc tế thứ nhất

27

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Mục II. Quốc tế thứ hai

Khuyến khích học sinh tự đọc

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Phân phối chương trình Lịch Sử 10 năm 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

.........................................

Ngoài Phân phối chương trình Lịch Sử 10 năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất hoặc đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 873
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 10 Xem thêm