Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 3

1 562

Nội dung Phân phối chương trình Đạo Đức lớp 3

Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 3 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Phân phối chương trình học môn Đạo Đức lớp 3

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

1- 2

Bài 1

Kính yêu Bác Hồ

Giáo viên gợi ý và tạo điều kiện cho học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầm được về Bác Hồ.

3 - 4

Bài 2

Giữ lời hứa

Giáo viên điều chỉnh các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh.

14 - 15

Bài 7

Quan tâm giúp đỡ hàng xóm,

láng giềng

Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tình làng, nghĩa xóm; có thể cho học sinh kể về một số việc đã biết liên quan đến ”tình làng, nghĩa xóm”.

16 - 17

Bài 8

Biết ơn thương binh, liệt sĩ

Không yêu cầu học sinh thực hiện và báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương; có thể cho học sinh kể lại một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương mà em biết.

19 - 20

Bài 9

Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế

Không yêu cầu học sinh thực hiện đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp.

21 - 22

Bài 10

Tôn trọng khách nước ngoài

Không dạy cả bài.

 

30-31

Bài 14

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

Không yêu cầu học sinh thực hiện lập đề án trang trại sản xuất và tìm cách bảo vệ trại, vườn của mình cho tốt; có thể cho học sinh kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm

Ngoài Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội lớp 3, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
1 562
Giáo án Đạo Đức 3 Xem thêm