Phân phối chương trình môn GDCD lớp 7

Phân phối chương trình lớp 7 môn GDCD

Phân phối chương trình môn GDCD lớp 7 là sự phân chia hợp lý nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện hơn trong việc soạn giáo án môn học. Mời các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu dưới đây.

Cả năm: 35 tuần x 1 tiết/tuần = 35 tiết (+2 tuần dự phòng)

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết (+1 tuần dự phòng)

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết (+1 tuần dự phòng)

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

1

1

1

Sống giản dị

2

2

2

Trung thực.

3

3

3

Tự trọng

Trang 11- câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc không yêu cầu hs trả lời.

4

4

4

Đạo đức và kỷ luật + Kiểm tra 15 phút

Trang 12-14 GV soạn hướng dẫn đọc thêm cả bài.

5

5

5

Yêu thương con người

Trang 16- câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc không yêu cầu hs trả lời.

6

6

5

Yêu thương con người

7

7

6

Tôn sư trọng đạo

8

8

7

Đoàn kết tương trợ

Trang 22- câu hỏi gợi ý c phần truyện đọc không yêu cầu hs trả lời.

9

9

Kiểm tra viết 45 phút

10

10

8

Khoan dung

11

11

9

Xây dựng gia đình văn hóa

12

12

9

Xây dựng gia đình văn hóa (tiếp theo)

13

13

10

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

14

14

11

Tự tin

15

15

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học

16

16

Ôn tập học kì I

17

17

Kiểm tra học kì I

18

18

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học

19

Dự phòng

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

20

19

12

Sống và làm việc có kế hoạch

21

20

12

Sống và làm việc có kế hoạch (tiếp theo)

22

21

13

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em VN

23

22

14

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Tr 42-45-GV cập nhật số liệu mới cho phần thông tin, sự kiện.

24

23

14

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (tiếp theo) + Kiểm tra 15 phút

25

24

15

Bảo vệ di sản văn hóa

Bỏ câu e phần quan sát ảnh (tr 48) và bài tập a (tr 49) sgk 2007.

26

25

15

Bảo vệ di sản văn hóa (tiếp theo)

27

26

Kiểm tra viết 45 phút

28

27

16

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Tr 52- câu hỏi gợi ý b, d, đ phần thông tin, sự kiện không yêu cầu hs trả lời.

29

28

16

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (tiếp theo)

30

29

17

Nhà nước CHXHCNVN

- GV cho học sinh đọc thêm thông tin 2: “Tất cả…, độc lập ấy”(tr 55) và sơ đồ phân công bộ máy nhà nước (tr56) sgk 2007

- Bỏ câu hỏigợi ý b, c, d, đ phần sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước.

- bỏ câu hỏi gợi ý b sau sơ đồ phân công bộ máy nhà nước.

- Bỏ bài tập b, c, đ phần sơ đồ phân cấp Bộ máy nhà nước.

31

30

17

Nhà nước CHXHCNVN (tiếp theo)

32

31

18

Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở

33

32

18

Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (tiếp theo)

34

33

Ôn tập học kì II

35

34

Kiểm tra học kì II

36

35

Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương: giáo dục bảo vệ môi trường.

37

Dự phòng

Ngoài tài liệu Phân phối chương trình môn GDCD lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.767
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm