Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 4, 5

Phân phối chương trình môn Lịch sử Tiểu học

VnDoc.com xin mời quý thầy cô cùng tham khảo Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 4, 5 theo chuẩn kiến thức kĩ năng 35 tuần. Hi vọng tài liêu này sẽ giúp quý thầy cô lên chương trình thích hợp cho việc dạy học trong năm học mới.

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học

Phân phối chương trình môn Toán Tiểu học

Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 4, 5

CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ

(Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

LỚP 4

Tuần

LỚP 5

Môn Lịch sử và Địa lí

1

“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định

2

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Nước Văn Lang

3

Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Nước Âu Lạc

4

Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

5

Phan Bội Châu và phong trào Đông du

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

6

Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Chiến thắng Bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo

(Năm 938)

7

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Ôn tập

8

Xô viết Nghệ - Tĩnh

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

9

Cách mạng mùa thu

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

10

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

11

Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)

Chùa thời Lý

12

Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)

13

“Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”

Nhà Trần thành lập

14

Thu - đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

Nhà Trần và việc đắp đê

15

Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên

16

Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Ôn tập học kì I

17

Ôn tập học kì I

Kiểm tra định kì (CKI)

18

Kiểm tra định kì (CKI)

Nước ta cuối thời Trần

19

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Chiến thắng Chi Lăng

20

Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1954)

Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

21

Nước nhà bị chia cắt

Trường học thời Hậu Lê

22

Bến Tre đồng khởi

Văn học và khoa học thời Hậu Lê

23

Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Ôn tập

24

Đường Trường Sơn

Trịnh - Nguyễn phân tranh

25

Sấm sét đêm giao thừa

Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

26

Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

Thành thị thế kỉ XVI – XVII

27

Lễ kí Hiệp định Pa-ri

Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

28

Tiến vào Dinh Độc lập

Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

29

Hoàn thành thống nhất đất nước

Những chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung

30

Xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

Nhà Nguyễn thành lập

31

Lịch sử địa phương

Kinh thành Huế

32

Lịch sử địa phương

Tổng kết

33

Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Ôn tập học kì II

34

Ôn tập học kì II

Kiểm tra định kì (cuối kì II)

35

Kiểm tra định kì (cuối kì II)

Đánh giá bài viết
7 3.940
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm