Phân phối chương trình môn Lịch Sử lớp 8

Phân phối chương trình lớp 8 môn Lịch Sử

Nhằm giúp cho các thầy cô thuận tiện trong việc soạn và giảng dạy, VnDoc xin giới thiệu bài Phân phối chương trình môn Lịch Sử lớp 8. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo trong soạn giáo án môn Sử lớp 8. Mời các thầy cô cùng tham khảo

Cả năm học: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết

HK I: Mỗi tuần 2 tiết x 17 tuần 34 tiết

Tuần thứ 18 x 1 tiết/tuần = 1 tiết

KH II: Mỗi tuần 1 tiết x 17 tuần = 17 tiết

Học kỳ I

Chương I: Thời kì xác lập CNTB (Từ TK XVI đến nửa sau thế kỷ XIX)

Tiết 1: Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Tiết 2: Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (TT)

Tiết 3: Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)

Tiết 4: Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) (TT)

Tiết 5: Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Tiết 6: Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (TT)

Tiết 7: Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Tiết 8: Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (TT)

Chương II: Các nước Âu-Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Tiết 9: Bài 5: Công xã Pa ri 1871

Tiết 10: Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX

Tiết 11: Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX-đầi thế kỷ XX (TT)

Tiết 12: Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX

Tiết 13: Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX-đầu TK XX (TT)

Tiết 14: Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật......

Chương III: Châu á giữa thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX

Tiết 15: Bài 9: Ân Độ thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX

Tiết 16: Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX

Tiết 17: Bài 11: Các nước Đông Nam á cuối TK XIX - đầu TK XX

Tiết 18: Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX

Tiết 19: Kiểm tra viết 1 tiết

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Tiết 20: Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Tiết 21: Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa TK XVI đến năm 1917)

Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917-1945

Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dung CNXH ở Liên Xô (1921-1941)

Tiết 22: Bài 15: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc...... (1917-1921)

Tiết 23: Bài 15: Cách mạng tháng 10 Nga 1917 và cuộc ... (1917-1921) (TT)

Tiết 24: Bài 16: Liên Xô xây dung chủ nghĩa xã hội 1921 – 1941

Chương II: Châu Âu và Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

Tiết 25: Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

Tiết 26: Bài 17: Châu ÂU giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939 (TT)

Tiết 27: Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

Chương III: Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

Tiết 28: Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

Tiết 29: Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu á 1918-1939

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

Tiết 30: Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu á 1918-1939 (TT)

Tiết 31: Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Tiết 32: Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) (TT)

Chương V. Sự phát triển văn hoá, KH-KT thế giới nửa đầu TK XX

Tiết 33: Bài 22: Sự phát triển văn hoá, KH – KT nửa đầu thế kỷ XX

Tiết 34: Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

Tiết 35: Kiểm tra học kì I

Học kỳ II

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ 1858-1918

Chương I: Cuộc kháng chiến chống TD Pháp từ năm 1858 cuối TK XIX

Tiết 36: Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Tiết 37: Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (TT)

Tiết 38: Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc 1873-1884

Tiết 39: Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc 1873-1884 (TT)

Tiêt 40: Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối TK XIX

Tiết 41: Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối TK XIX (TT)

Tiết 42: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 43: Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX

Tiết 44: Làm bài tập lịch sử

Tiết 45: Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuốiTK XIX

Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897-1918

Tiết 46: Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế –xã hội ở Việt Nam

Tiết 47: Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và ...... (TT)

Tiết 48: Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến năm 1918

Tiết 49: Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp ....... (TT)

Tiết 50: Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Tiết 51: Kiểm tra học kì II

Tiết 52: Bài: Lịch sử địa phương

....................................

Ngoài Phân phối chương trình môn Lịch Sử lớp 8. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
4 4.254
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm