Phân phối chương trình môn Thể Dục lớp 3

1 539

Nội dung Phân phối chương trình Thể Dục lớp 3

Phân phối chương trình môn Thể dục lớp 3 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Phân phối chương trình môn Thể Dục lớp 3

Tuần

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

 

 

2

- Bài 3: Ôn tập đi đều-Trò chơi kết bạn (trang 42- 43)

- Bài 4: Ôn tập rèn luyện tư thế, kĩ năng vận động cơ bản- Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (trang 43- 45)

Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.

3

- Bài 6: Ôn đội hình đội ngũ (trang 46- 48)

Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.

 

 

6

Bài 12: Đi chuyển hướng phải, trái-Trò chơi “Mèo đuổi chuột” (trang 57-59)

Bài 13: Ôn đi chuyển hướng phải, trái- Trò chơi “Mèo đuổi chuột” (trang 57- 59)

Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.

 

7

Bài 15: Trò chơi chim về tổ (trang 63- 64)

Bài 16: Kiểm tra đội hình đội ngũ và di chuyển hướng phải, trái

Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.

11

Bài 22: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung (trang 77-79)

Có thể không thực hiện trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.

 

 

13

Bài 26: Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Đua ngựa” (trang 85- 86)

Bài 27: Ôn bài thể dục phát triển chung (trang 87- 88)

Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…).

 

14

Bài 28: Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung (trang 88- 89)

Bài 29: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (trang 90- 91)

 

Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…).

 

 

17

Bài 32: Ôn tập bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản- Đội hình đội ngũ (trang 94- 96)

Bài 33:Ôn tập bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản- Trò chơi “Chim về tổ” (trang 96- 98)

Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.

 

 

18

Bài 33: Ôn tập bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản-Trò chơi “Chim về tổ” (trang 96- 98)

Bài 34: Ôn tập Đội hình đội ngũ - bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (trang 98- 99)

Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.

 

 

19

Bài 35: Kiểm tra đội hình đội ngũ- bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (trang 99- 100)

Bài 36: Sơ kết học kì I -Trò chơi “Đua ngựa” (trang 100-101)

Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.

Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm

Ngoài Phân phối chương trình môn Thể Dục lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội lớp 3, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
1 539
Thể dục 3 Xem thêm