Phân phối chương trình môn Thể dục Tiểu học

Phân phối chương trình môn Thể dục Tiểu học

Để đảm bảo mục tiêu học tập và phát triển toàn diện cho từng học sinh, VnDoc.com xin giới thiệu tới quý thầy cô Phân phối chương trình môn Thể dục Tiểu học, với đầy đủ nội dung dạy và học môn Thể dục của các lớp 1, 2, 3, 4, 5. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Phân phối chương trình môn Âm nhạc Tiểu học

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 4, 5

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC

(Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TUẦN

LỚP 1

(Mỗi tuần 1 tiết)

LỚP 2

(Mỗi tuần 2 tiết)

LỚP 3

(Mỗi tuần 2 tiết)

LỚP 4

(Mỗi tuần 2 tiết)

LỚP 5

(Mỗi tuần 2 tiết)

1

+ Tổ chức lớp - Trò chơi vận động

Tiết 1: Giới thiệu chương trình - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.

Tiết 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.

Tiết 1: Giới thiệu chương trình. Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”

Tiết 2: Ôn một số kĩ năng Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”

Tiết 1: Giới thiệu chương trình - Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”

Tiết 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Trò chơi “Chạy tiếp sức”

Tiết 1: Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”

2

+ Trò chơi - Đội hình đội ngũ

Tiết 1: Dàn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi: “Qua đường lội”

Tiết 2: Dàn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”

Tiết 1: Ôn Đi đều - Trò chơi “Kết bạn”

Tiết 2: Ôn Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Trò chơi “Tìm người chỉ huy”

Tiết 1: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng - Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”

Tiết 2: Động tác quay sau - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy tiếp sức”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”

3

+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động

Tiết 1: Quay phải, quay trái - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”

Tiết 2: Quay phải, quay trái - Động tác vươn thở và tay

Tiết 1: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số

Tiết 2: Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”

Tiết 1: Đi đều, đứng lại, quay sau - Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”

Tiết 2: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Đua ngựa”

4

+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động

Tiết 1: Động tác chân - Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”

Tiết 2: Động tác lườn - Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”

Tiết 1: Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Thi xếp hàng”

Tiết 2: Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi “Thi xếp hàng”

Tiết 1: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

5

+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động

Tiết 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại. Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung

Tiết 2: Động tác bụng - chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

Tiết 1: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp

Tiết 2: Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

Tiết 1: Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”

Tiết 2: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi “Bỏ khăn”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”

6

+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động

Tiết 1: Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung

Tiết 2: Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung (nội dung như bài 11)

Tiết 1: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp

Tiết 2: Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

Tiết 1: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải vòng trái - Trò chơi “Kết bạn”

Tiết 2: Đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi “Ném trúng đích”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chuyển đồ vật”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”

7

+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động

Tiết 1: Động tác toàn than

Tiết 2: Động tác nhảy - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”

Tiết 1: Ôn Đi chuyển hướng phải, trái

Tiết 2: Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”

Tiết 1: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Trò chơi “Kết bạn”

Tiết 2: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi “Ném trúng đích”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”

8

+ Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản

Tiết 1: Động tác điều hòa - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”

Tiết 2: Ôn bài thể dục phát triển chung.

Tiết 1: Ôn Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Chim về tổ”

Tiết 2: Đi chuyển hướng phải, trái

Tiết 1: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái (nội dung như bài 14 SGV)

Tiết 2: Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”

Tiết 2: Động tác vươn thở và tay - Trò chơi “Dẫn bóng”

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 16.717
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm